Logo Sacrop

Sme členom:

MZ SR www.health.gov.sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv SK www.sukl.sk

 

Pracovníci, ktorí sa podieľajú na klinickom skúšaní:

 

MUDr. P. Gibala

 

MUDr. J. Savarijová

 

Ing. L. Kršková

 

Mgr. M. Mernická

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv CZ www.sukl.cz

ACRO-CZ www.acro-cz.cz

The European CROs Federation www.eucrof.eu

EMEA www.emea.europa.eu

U.S. Food and Drug www.fda.gov

Definície základných pojmov farmakovigilancie farmakovigilancie.ver.3.10.2012

Register klinickýchštúdií v EU www.clinicaltrialregister.eu

European Network of Research Ethics Committees www.eurecnet.org

Ústav medicínskej etiky a bioetiky www.bioetika.sk

Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie (SSKF) www.klinickafarmakologia.sk

Regulácia o klinickom skúšani návrh 2010/20/EC prijatá 17.7.2012 2012_07_proposal_en.pdf

Európske fórum pre správnu klinickú prax www.efgcp.be

Zoznam regionálnych  EK

http://www.kovacservices.sk/Statut/List%20of%20%20EC.xlsx

Zoznam EK nemocníc

http://www.kovacservices.sk/Statut/List%20of%20%20EC.xlsx