Logo Sacrop

Sme členom:

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15. novembra 2012 oficiálne vznikla Slovenská asociácia organizácií a pracovníkov klinického výskumu SACROP.

Základným cieľom združenia je zjednocovať, na základe spoločných odborných a etických záujmov, subjekty, ktoré sa zaoberajú klinickým výskumom a vývojom v oblasti humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok a tým prispieť k zvýšeniu kvality práce v tejto oblasti.

Členská základňa je tvorená medzinárodnými CRO, lokálnymi CRO a profesionálmi v klinickom výskume združenými zámerom konať podľa Etického kódexu združenia.