Logo Sacrop

Sme členom:

SACROP finančným darom a aktívnou účasťou podporí  akciu Združenia sclerosis multiplex Nádej . Viac o akcii „Od Tatier k Dunaju na bicykli“ nájdete  na stránke http://tatrydunaj.sk/

 

Hlavným cieľom SACROP je zvýšiť  povedomie širokej verejnosti  a pacientov o klinickom skúšaní liekov, pozitívna propagácia a vyvrátenie fám o KS , s ktorými sa často stretávame v médiách.

Na každom stanovišti podľa programu budú naši zástupcovia so  SACROP letákmi o KS.

 

Leták: link pdf